DUYURULARIMIZ

Kurumuzda yeni acılan kurslar
 • Bakır İşlemeciliği Kursu
 • Çini Kursu
 • Bilgisayar Kursu
 • Okuma Yazma Kursu
 • Yabancı Dil Kursu
 •  

  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği kurumdur. Hükümlü-tutukluların sosyo-kültürel, sportif faaliyet imkanları ve daha özel yaşam alanları sunmak amacıyla Birleşmiş Milletler “Minimum Cezaevi Kuralları”, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Avrupa Cezaevi Kuralları” ve ulusal yasalara uygun olarak hazırlanmıştır.
          Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  173.389 m2 alan üzerine kurulmuştur. İhata duvarı içerisindeki alan 26.000 m2, Ceza İnfaz Kurumu binasının alanı ise 18.500 m2’dir.

  Kuruma girişler danışma bölümünde montajı yapılmış olan göz okuma cihazı ile kuruma ziyaret ve iş icabı gelen şahıslar ile personelin göz retina kayıtları, kimlik bilgileri ve göz fotoğrafları alınmak suretiyle yapılmaktadır