DUYURULARIMIZ

EĞİTİM BİRİMİ


EĞİTİM FAALİYETLERİ

        Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç islemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden  kazandırmaktır.
Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyal-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, eğitim görmüş oldukları alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi”verilmektedir.
Kurumumuz Eğitim Biriminde  3 Öğretmen ve kütüphane hizmetlerini yürüten 3 İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır. Kurumumuzda sürdürülen eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ana başlıkları ile şunlardır.
Temel Eğitim Kursları

  Okuma-Yazma 1. Kademe Kursları
  Okuma Yazma 2. Kademe Kursları

Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri

Açık İlköğretim Okulu
Açık Öğretim Lisesi
Öğrenci Seçme Sınavı
Açık Öğretim Fakültesi
Uzaktan Eğitim Fakültesi
ÖSYM tarafından Yapılan Tüm Sınavlar
Eğitsel,Sosyal ve Kültürel Kurslar
Turizme Yönelik Yabancı Dil Kursları (Almanca – İngilizce)
Mesleki Eğitim Kursları 
Sosyal ve Kültürel Kurslar
Açık İlköğretim Okulu Destek Kursları
Açık Öğretim Lisesi Destek Kursları
ÖSS Hazırlık Kursları
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Tiyatro Gösterimi
Konser
Konferans
Sinema Gösterimi
Bilgi Yarışması
Münazara
Satranç
Merkezi Yayın Sistemi Aracılığı ile Film ve Belgesel gösterimi
 
Spor Faaliyetleri:
Futbol
Voleybol
Basketbol
Badminton
Masa Tenisi
Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir.

Antalya Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi:

           Hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu, Türk Devleti,nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün teşkil ettiğini kavratmaya: Onları, kişilik ve ahlaki karakteri gelişmiş, iş sorumluluğunu duyan, aile ve toplumun diğer üyeleri ile olumlu bağlar kurabilen insanlarla işbirliği yapabilen, yurt kalkınmasına hizmet etmeyi amaçlayan iyi bir yurttaş yapmayı: Bölücü ve yıkıcı faaliyetlere yönelik duygu ve düşüncelerini olumlu yönlere kanalize ederek topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.
          Antalya Ceza İnfaz Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel, sportif ve sanatsal aktiviteler; " Öğrenmenin yaşı yoktur. "Bilmek egemen olmaktır." Her türlü suçun kaynağı bilgisizliktir, bütün erdemlerin temelinde ise bilgi vardır." İlkeleri temelinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün genelgeleri ve Eğitim Haritası doğrultusunda yapılmaktadır. Bu faaliyetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokoller ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar, çeşitli sivil Toplum Örgütleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.
Ceza İnfaz Kurumumuzda Altı (5) Dershane,Kütüphane, Bir (1)adet Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu, iki(2) adet Açık Çim Saha,Çeşitli etkinlerin düzenlenebileceği Fuaye Salonu ve  8 adet İş Atölyesi  mevcuttur.
      
TEMEL EĞİTİM KURSLARI   
           
         Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklularla yapılan görüşmede, okuma – yazma bilmeyen yâda yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan hükümlü ve tutukluların okuryazar duruma getirilmesi veya bunlara ilkokul düzeyinde eğitim öğretim yaptırılması hakkındaki kanun kapsamında eğitime tabi tutularak,Döşemealtı  ilçe Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 1. kademe okuma yazma ve yetişkinler 2. kademe kursları düzenli olarak açılmaktadır. 
1. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI
Ceza İnfaz Kurumumuza gelen Çocuk ile 65 yaş altında sağlıklı Yetişkin hükümlü ve tutuklulardan okuma - yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda temel okuma yazma eğitimi verilmektedir.
2. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI 
Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan okuma- yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, okuma-yazma öğretilmiş ve ilkokul. Bitirme başarı belgesi almaya hak kazananlara yetişkinler 2. Kademe eğitimi başarı belgesi verilmektedir.

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU 
           
            Açık İlköğretim Okulu kayıtları İlçe Merkezinde bulunan Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğü öğrenci bürosuna Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21/02/2000 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda yapılmaktadır.
            Ceza İnfaz Kurumumuzda düzenlenen yetişkinler 2. Kademe eğitimi kursundan belge alan ve kurumumuza yeni gelen Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık İlköğretim Okuluna kayıtları yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
               
          Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular arasında Ortaokul mezunu, Açık İlköğretim Okulunu bitirenler ile Lise ve dengi Okul ara sınıfından ayrılan Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır.
 
HAZIRLIK KURSLARI 

          Ceza İnfaz Kurumumuzdaki Çocuk ile Yetişkin hükümlü ve tutukluların eğitim seviyelerini yükseltmek, AİO, AÖL ve ÖSS sınavında başarılı olmaları maksadıyla talep doğrultusunda hazırlık kursları düzenlenmektedir.

YÜKSEK EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (YGS-LYS) 

         Açık Öğretim Sistemi 21.yy. eğitim sistemi olduğu fikrinden hareketle Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlülerinin eğitim seviyelerini yükseltmek mevcut imkânlardan yararlanmalarını sağlamak amacı ile teşviki çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Hükümlü ve tutuklulardan Lise ve dengi okul mezunlarına Aralık ayında YGS başvuru formları tanzim edilir Haziran ayında yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılmaları sağlanır. Sınavda başarılı olanlardan kazandıkları bölümlere kayıt işlemleri yapılır.
             
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇALIŞMALARI 
           
        Yüksek Eğitim-Öğretim programlarına katılabilecek düzeyde olan hükümlü ve tutukluların bu tür programlara katılımın özendirilmesi yoluna gidilmektedir.
Açık ve uzaktan Öğretim Fakültesini tercih edenlerin Kimlik kartları, ders kitapları ve sınav giriş evrakları temin edilerek sınavlara katılımları sağlanmaktadır.
Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken kurumumuza gelen ya da kurumumuzda iken herhangi bir programı kazanan öğrencilerin işlemleri ilgili fakültenin özelliklerine göre yürütülmektedir.

İŞ VE MESLEK EĞİTİMİ
           
        Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan  yetişkin hükümlü ve tutukluları iş ve meslek sahibi yapmak tahliyelerinden sonraki hayata hazırlamak, kendilerine güven duyan, geleceğe güvenle bakabilen, üretken birer insan olarak topluma kazandırmak maksadıyla yörenin şartları ve iş koşulları da göz önünde bulundurularak bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Döşemealtı Halk Eğitimi Merkezi ve İş Kur İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak,Bilgisayar,Isı ve Ses Yalıtımı,Mantolama,Kuaförlük,Terzilik,Ev Tekstil Ürünleri  gibi çeşitli meslek kursları düzenlenmektedir.

KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ: 

       Kurumumuz kütüphanesi  mevcut 3838 adet kitap, ansiklopedi ve dergi ile hükümlü/tutuklu ve kurum personeline hizmet vermektedir. 2013 yılı ilk 6 ay içerisinde 3600 kitap okunmuştur. Ortalama aylık 600-800 adet kitap okunmaktadır.

KONFERANSLAR:

      2013 yılı içerisinde çeşitli alanlarda (Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma,Ödül Yönetmeliği, Sigaranın Zararları, Organ Nakli, Hijyen, Ağız ve Diş Sağlığı, Takım Olma Bilinci, İletişim Becerileri, Kitap Okuma, 21.yy'da Kadın Olmak, Kadın Hakları, İslamda Kadının Yeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çanakkale Zaferi ve Vatan Sevgisi, Kutludoğum Haftası, Üç Aylar, Kandil Programları gibi) birçok konuda konferans düzenlenmiştir.

İŞ/HOBİ ATÖLYESİ FAALİYETLERİ: 

       İş atölyelerinden hükümlü ve tutuklulara imkanlar dahilinde el becerilerini geliştirecek, meslek edinmelerine yardımcı olacak, sosyo-kültürel olarak gelişmelerine yardımcı olacak, rehabilete olacakları hobi atölyeleri açılmaktadır. Türk Halk Oyunları, Dekoratif Ahşap Süsleme, Takı Tasarım-Boncuk, Seramik-Cam Tekno/Çini İşlemeciliği vb farklı alanlarda ve farklı branşlarda iş/hobi atölyeleri açılmaktadır.

SPORTİF FAALİYETLER:
       Kurumumuzda sportif faaliyetler haftalık, aylık program dahilinde Kurum Kapalı Spor Salonunda ve Kurum Açık Spor Salonlarında (2 adet) gerçekleştirilmektedir. Haftasonları plan dahilinde çocuk tutuklulara özel sinema ve spor etkinliği düzenlenmektedir.

DİNİ FAALİYETLER:

      Kurum Vaizi tarafından, program dahilinde yürütülmektedir. Koğuş ziyaretlerinin yanısıra Kuran Kursu faaliyeti yürütülmektedir. Ayrıca aylık en az bir kez dini konferans düzenlenmektedir.


Kurumumuzda Yeni Açılan Kurslar
Sosyal Kültürel Faaliyetler
Akdeniz Yöresi Halk Oyunları
Seramik Sırlama Kursu
Makina Nakışları
Ev Tekstil Ürünleri
Takı Tasarım
Mis Sabun Tasarım Kursu
Elektrik Kursu
1. ve 2. Kademe
Okuma Yazma Kursu
Bilgisayar İşletmenliği
Sentetik Boya Uygulama Kursu
Bayan Kuaförlük
Berberlik
ARDIÇ Öfke
Kontrol Programı
Salıverilme Öncesi
Mahkum
Gelişimi Programı
"Önce Düşün" Öfke
Kontrol Programı
DEĞERLER Eğitimi Programı
Ardıç Buradayım Grup Çalışması

DUYURULARIMIZ